שלב המעצר והחקירה ואופן ההתנהלות בהם, יקבעו במידה רבה את גורלו של התיק הפלילי בהמשך. לכן, ישנה חשיבות מכרעת לבחירת עורך הדין בשלב זה. התנהלות שקולה, חכמה ועם נקיטת הצעדים הנכונים, יכולה למזער נזקים ואף להביא לסגירת התיק.

בשני שלבים עיקריים יידרש עצור לייצוגו על ידי עורך דין פלילי בהליכי מעצר:

  1. בקשה למעצר ימים – תוגש בטרם הגשת כתב אישום, תוך 24 שעות ממועד המעצר הראשוני.

לרוב תבקש המשטרה את הארכת מעצרו של חשוד לצורך השלמת החקירה.

על פי הדין הפלילי – על השופט להשתכנע כי קיים “חשד סביר” כי החשוד שלפניו עבר את העבירה לה טוענת המשטרה וכי מתקיימת אחת מעילות המעצר הבאות – 

  1. שיבוש הליכי חקירה או משפט, התחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
  2. עילת המסוכנות –  קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
  3. פעולות חקירה מיוחדות שלא ניתן לקיימן אלא אם החשוד במעצר.

ניתן להאריך את מעצר הימים מספר פעמים, עד להגשת כתב האישום ובסך הכל לא יעלו ימי המעצר על 30 ימים. (ניתן להאריך מעבר לכך על ידי היועץ המשפטי לממשלה או שופט בית המשפט העליון). 

החוק מחייב את בית המשפט להורות על מעצר רק אם השתכנע כי אי אפשר למנוע את החשש משיבוש או המסוכנות בדרך פחות פוגענית ממעצר, כמו לדוגמה מעצר בית, אזיק אלקטרוני, הרחקה מעיר מסויימת, איסור להשתמש באינטרנט או בטלפון וכדומה. 

הצהרת תובע – במקרים בהם הסתיימה חקירתו של עצור ותובע מצהיר כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט, כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. 

  1. בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים – תוגש לאחר הגשת כתב אישום. 

רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם נתקיים אחד מאלה:

  1. קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת 
  2. קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה;
  3. הואשם הנאשם באחד מאלה קמה חזקה של מסוכנות אלא אם היא נסתרת:

(1)   עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;

(2)   עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב);

(3)   עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג–1973, למעט עבירה הנוגעת  לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;

(4)   עבירה שנעשתה באלימות חמורה או  באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם;

(5)   עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ”א–1991,

ליווי העצור במהלך שהותו במעצר תוך יצירת קשר עם החוקרים והופעה בדיוני המעצר בבית המשפט, עד לשחרורו של העצור הוא כאמור, שלב קריטי.

חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי המכיר את החוקים והפסיקה הרלוונטיים למעצרים, ואשר יוכל לטעון בלהט ולשחרר אותך ממעצר בהקדם האפשרי.

 

צור קשר

דילוג לתוכן