רבים אינם יודעים כי לא די בכך שמשטרת ישראל סגרה את תיקם במשטרה.

העילה בשלה נסגר התיק, חשובה לא פחות.

ישנן שלוש עילות סגירה עיקריות והן אלו המעניינות אותנו יותר כרגע –

א. העדר עניין לציבור.

ב. חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין.

ג. העדר אשמה פלילית.

עילות סגירה נוספות ופחות שכיחות – 

ד. עבריין לא נודע.

ה. מות הנאשם או החשוד.

ו. החשוד או הנאשם אינו בר עונשין.

ז. אין עבירה פלילית

ח. רשות אחרת מוסמכת לחקור.

ט. התיישנות

העדר ענין לציבור – סגירת התיק הפלילי, כאשר העבריין נודע ולמרות קיומן של ראיות בתיק וזאת מאחר ואין עניין בהעמדתו לדין.

כך נקבע בפסיקה לגבי עניין זה – 

בבג”צ 89/935 גנור נ’ היועץ המשפטי לממשלה פד”י מד(2) 485 ( להלן פרשת גנור) התווה השופט ברק קריטריונים ואמות מידה לאי העמדה לדין בשל העדר עניין לציבור, כאשר נקודת המוצא היא: “כי משקבע המחוקק כי התנהגות פלונית פלילית היא, הרי שיש אינטרס ציבורי כי החשוד בעבירה יועמד לדין” ובהמשך: “רק כאשר העניין הציבורי באי ההעמדה לדין עולה על זה שבהעמדה לדין , רשאי תובע להגיע למסקנה כי קיים עניין לציבור באי ההעמדה לדין (בעמ’ 509(

עוד נקבע כי יש לשקול ולהתחשב בין השאר, בחומרת המעשה, בנסיבות האישיות של החשוד, בנסיבות קורבן העבירה ובשיקולים מוסדיים של התביעה וביהמ”ש;

חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין – כאמור בהנחיות אגף חקירות ומודיעין של משטרת ישראל – כאשר יש בתיק ראיות לכאורה המעוררות חשד לביצועה של עבירה על ידי אדם, אלא שאין די בראיות שנאספו להוכחת אשמתו של האדם וממילא אינן מספיקות להעמדתו לדין, ייסגר התיק לגבי אותו אדם בעילה של “חוסר ראיות”.

האמור לעיל הוא כפי שנקבע בבג”צ 92/4539 קבלרו ואח’ נ’ היועמ”ש לממשלה ואח’ פד”י נ(3)50 ועוד נאמר שם, ויש לשים זאת כנר לרגלי הגונז, שלעיתים גם במקרים שיש בהם “שמץ של ראייה, ועם זאת בהתחשב במהות הראייה, במשקל הראיה, ובשאר נסיבות המקרה, אין זה ראוי שהמשטרה או הפרקליטות יסתמכו על שמץ זה, כדי להשאיר על כנו כתם של חשד באדם. חשד כזה, כשהוא נרשם בתיק החקירה, שחור על גבי לבן ראוי לו שיהא נתמך בראייה שיש בה ממש, גם אם אין היא מספיקה כדי להגיש כתב אישום.”

סגירת תיק מהעדר אשמה פלילית  – תתבצע כאשר בחומר הראיות שנאסף בתיק החקירה אין כדי להקים חשד סביר לביצוע עבירה על ידי הנילון / החשוד

כאשר נתברר כי המעשה מהווה עבירה, אך אין שמץ של ראיה כי זו נעברה על ידי החשוד יש לסגור את התיק נגדו מהעדר אשמה פלילית. 

החשיבות של עילת הסגירה נעוצה בעובדה כי רק סגירת התיק בעילה של העדר אשמה “תחזיר את הגלגל לאחור” ותנקה את האדם לחלוטין, כאילו לא הוגשה נגדו תלונה ולא נחקר.

העילות האחרות אמנם אינן מופיעות ברישום הפלילי אך נותרות ב”רישום המשטרתי” וחשופות לעיונה של המשטרה וכן של מספר גופים בטחוניים.

בידינו הצלחות רבות של שינוי עילת סגירה, אפילו בתיקי אונס, מעשים מגונים ועוד. אנו נלווה אתכם ובעזרת ידע משפטי וניסיון רב, נסייע לכם לצאת לעתיד חלק מרישומים.

פרטים נוספים

שינוי עילת סגירת תיק 

עורכת הדין לימור הלוי מתמחה בתחום שינוי עילת סגירת תיק וצברה הצלחות רבות! לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר מהירה, היכנסו לאתר עכשיו >>

עורכת הדין לימור הלוי מתמחה בתחום שינוי עילת סגירת תיק וצברה הצלחות רבות! לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר מהירה, היכנסו לאתר עכשיו >>

תיקים פליליים במשטרה נפתחים ונסגרים אך לעיתים קרובות גם לאחר סגירת התיק הוא ממשיך ללוות את אותו אזרח אשר בזמנו ביצע עבירה פלילית שבגינה נפתח התיק. התיק יכול היה להיסגר בשל נימוקים של היעדר ראיות מספקות לצורך העמדה לדין או בגין חוסר עניין לציבור. במקרה זה אפשר לומר שההאשמה בעצם לא לחלוטין לא קיימת ולכן מי שיחפש מידע פלילי אודות אותו אדם ימצא זאת ויתכן שלא ירצה להעסיק אותו או להפקיד בידיו אחריות. כדי לשנות מצב זה יכול אותו אדם לפנות לצורך ביצוע שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה וכך התיק הפלילי לא יפריע לו להמשיך בחיים שלו.

המשמעות של שינוי עילת סגירת תיק

כאמור, מה שחשוב זה הפרשנות של מי שיבדוק את התיק הפלילי, למרות שהוא סגור. חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור לא פוטרות את בעל התיק הפלילי מאשמה ולכן יכול להיות שאם היו יותר ראיות או שהיה עניין לציבור בהחלט היה מקום להאשמה חמורה כנגד אותו אדם. מכאן שעל מנת לטהר את שמו ולאפשר לעצמו להמשיך בחיים בלי שהתיק יפריע לו או יעורר חשדות וחוסר אמון – עליו לבקש שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה. המשמעות היא שהתיק נבדק ולא נמצאו חשדות פליליים כנגדו, כאלה שמצדיקים את המשך התהליך הפלילי.

איך מתבצע בפועל השינוי?

בא כוחו של אותו אדם צריך לפנות בצורה מוסברת ומנומקת לרשויות אכיפת החוק כדי לבקש שיבוצע שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה. ההמלצה הגורפת היא לפנות אל עורך דין פלילי שמבצע פעולות כאלה ויידע בדיוק איך לנסח את הבקשה עבור כל אחד ואחד מהלקוחות שלו. רק לבקשה כזאת שתוגש על ידי עורך דין מנוסה ומקצועי יש סבירות גבוהה להתקבל ולאחריה עילת סגירת התיק אכן תשתנה. עבור הלקוח יהיה מדובר בבשורה של ממש.

אם אתם מחפשים ליווי או ייעוץ בנושא בקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק פלילי פנו עוד היום לעו”ד לימור הלוי ותקבלו מענה מקצועי ומעודכן באופן מיידי.

צור קשר

דילוג לתוכן